تفاوت ها و مزایای شبکه domain و workgroup چیست ؟


active-directory

مراحل Login کـردن بـه سیستم وتائید صـحت پـسورد و نـام کـاربری در Domain و Workgroupمتفاوت است .یک کاربر در دو حالت می تواند به صورت Local به سیستمLogin کند. حالت اول به کامپیوتری که عضو Workgroup باشد و حالت دوم کامپیوتری که عضو Domain باشد ولی Control Domain نباشـد زیرا در Control Domainامکان Login وجود ندارد. جهت ورود به سیستم یا Login نمودن یک کـاربر بایـد دارای پسورد و نام کاربری خاص باشد . همانطور که گفته شد مراحل تائید صحت پسورد یک کـاربر در Domain و Workgroup متفاوت است .

تفاوت ها در اهراز هویت

نخست در حالت Workgroup در مرحله اول کاربر اطلاعات موردنیازجهـت ورود بـه سیستم شامل نام کاربری و پسورد را از طریق باکس Login وارد میکند در مرحله ی بعد این اطلاعات توسط سیستم عامل به قسمت امنیتی سیستم انتقال می یابد. در این قـسمت اطلاعـات ورودی با اطلاعات موجود در Database مقایسه میشود. در صورتی کـه اطلاعـات ورودی صحیح باشد و کاربر با نام کاربری وارد شده اجازه دسترسی داشته باشد ویندوز یک Token Access یا اجازه دسترسی به کاربر را صادر خواهد کرد.

work-group

یک Access Token شامل اطلاعات امنیتی یا مشخصات مربوط به کاربر می باشد و توسـط آن برای کاربر اجازه ی دسترسی به منابع خاص که برای آن تعریف شده اند داده می شـود درصورتیکه در زمان مقایسه اطلاعات فاقد اعتبار تشخیص داده شـود عملیات Login کـردن Failed خواهد شد همانطور که در تصویر ملاحظه می کنید اطلاعات مربوط به کـاربر بـر روی همان دستگاه که شخص قصد Login کردن به آن دارد ذخیره می شود .

acc-control

در حالت Domain همانند Workgroup نیز کاربر باید اطلاعات مربـوط بـه Loginشامل پسورد و نام کاربر ی خود را وارد کند در مرحله ی بعـد بـر خـلاف حالـت قبلی کـه اطلاعات به یک بانک اطلاعاتی موجود بر روی همان کامپیوتر فرستاده می شود این اطلاعـات به یک کامپیوتر مرکزی بنام Controller Domain که وظیفه ی شناسایی کاربران را در کلDomain بر عهده دارد فرستاده می شوند. پس از مقایسه اطلاعات همانند Workgroup در صورتیکه صحت اطلاعات تائید شود یک Token Access متناسب با سطح دسترسی تعریف شده براي کاربر برای او فرستاده می شود و بعد از ان اجـازه ی دسترسـ ی بـه سیستم را پیدا خواهد کرد.

همانطور که مشاهده می کنید مراحل مربوط به شناسایی کاربر و سایر تنظیمـات در Domainتوسط یک کامپیوتر مرکزي بنـام Controler Domain کـه حـاو ي یک بانک اطلاعـاتی بنامDirectory Active می باشد انجام می شود که این عمل باعث مدیریت متمرکـزو بهتـر نسبت به Workgroup خواهد شد.

domain-authentication

تفاوت های دیگر workgroup و domain


Netowrk Type

در شبکه های Workgroup شبکه به صورت peer-to-peer می باشد ولی در Domain به صورت کلاینت سرور .

Login

کاربر برای استفاده از هر دستگاه نیاز به ساخت اکانت در همان کلاینت دارد ولی در Domain می تواند با اکانت ساخته شده در اکتیو دایرکتوری و با دسترسی های مجاز به تمام دستگاه ها دسترسی داشته باشد .

Workstations

به طور معمول در شبکه های ورک گروپ بیشتر از 20 کامپیوتر وجود ندارد، چون مدیریت بیش از این بسیار درد سر ساز می شود . ولی در شبکه های دامین این محدودیت وجود ندارد .

Location

در workgroup تمام رایانه ها باید در یک شبکه محلی قرار بگیرند ولی در شبکه های domain این محدودیت وجود ندارد می توانند به صورت سایت ها ، شعب و دفاتر مختلف در هر نقطه ای از جهان با یکدیگر در ارتباط باشند .

Computer's settings

در شبکه های workgroup هر کاربر تنظیمات را روی کامپیوتر خود کنترل می کند و هیچ تنظیمات یکپارچه و مرکزی وجود ندارد ولی در شبکه های domain کاربران فقط تغییرات محدودی رای می توانند کنترل کنن چرا که مدیرات شبکه اغلب می خواهند سازگاری و یکپارچکی میان کلاینت ها وجود داشته باشد .


چکیده مطلب :

اگر شما بیشتر از 10 کلاینت در شبکه خود دارید نصب و راه اندازی اکتیوردایرکتوری برای شما یک ضرورت است و می تواند به کسب و کار شما کمک زیادی کند و از درد سر های شما بکاهد و در فضایی آرام زمان خودرا به جای درگیری روزانه با کاربران به برنامه ریزی بگذرانید .

پی سی تیک با سال ها تجربه در ارائه خدمات شبکه و خدمات کامپیوتری برای ارائه سرویس های مایکروسافت و اکتیودایرکتوری در خدمت شماست .


گروه بندی

khadamat-shabake
majazi-sazi
network-support
computer-server